08-94 87 77 kontakt@taklaggaren.se

Arga Takläggaren skojar inte

Bara det bästa är bra nog!

 • Takläggning med betongpannor tegelpannor och papp

  Arga Takläggaren
  utför totala lösningar för alla typer av takläggning. Vi lägger och renoverar alla typer av tak, monterar alla slags tillbehör så som hängrännor, stuprör, vindskivor, ventilation och taksäkerhet. Vi gör takhöjning och tilläggsisolerar. Olika taktyper håller olika länge. Du vet kanske helt enkelt inte om hur det står till på ditt tak, vi hjälper dig därför att kostnadsfritt besiktiga taket. Vi renoverar ditt tak i Svensk standard med bästa material. Arga Takläggaren innehar certifikat för hantering av asbest och eternit samt heta arbeten, dvs papptaksläggning. Vi arbetar endast med professionella takläggare och plåtslagare och respekterar Arbetsmiljölagen.

 • Fasad, träpanel och puts

  Puts och fasadrenovering i Stockholm Arga Takläggaren är ett företag med många års erfarenhet i fasad-branschen. Vi utför alla typer av fasadarbeten såsom puts, träpanel, fasadtvätt, fasadmålning och murning. Välkommen att höra av dig om ni behöver hjälp med fasadrenovering eller nybyggnation. Vi jobbar med allt från villor till flerbostadshus och industrier.

 • Takvård

  Vi utför målning av tak av plåt, bandtäckning och skorstenar, vetilationstrummor och andra beslag och plåtdetaljer. Vi slipar, grundmålar och målar med färg som ger lång livslängd och motståndskraft. Vänd dig till oss för kvalitativ takmålning.
  En väl utförd taktvätt är ett bra sätt att öka värdet på din fastighet och minska framtida underhållskostnader. Allt för många tak är idag svarta av alger, lavar och mossa. Smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning vintertid ökar markant. Trasiga pannor kan på sikt leda till skador på undertaket, då är det viktigt med vård samt isolering. Vi på Arga Takläggaren har lång erfarenhet av taktvätt oavsett takmaterial och typ av förorening. För ökad livslängd och minskade framtida underhållskostnader.

 • Takluckkor och fönsterbyten

  Vi hjälper er att byta eller bygga till takluckor och fönster.

 • Plåtarbeten

  Vi byter och korrigerar alla typer av plåtarbeten på tak och väggar, såsom skorstenshuvor, fönsterbläck, överliggare och vattenavrinningssystem.

Takpannor

Takpannor av betong eller tegel

Arga Takläggaren har mångårig erfarenhet av omläggning av takpannor, taktegel och plåttak. Vi arbetar metodiskt och noggrant. För tegelpannor och betongpannor använder vi oss oftast av Monier eller Bender. som håller länge och är av hög kvalitet. Även underlaget är viktigt för oss så vi använder bland annat Icopal Flexilight, en stryktålig glasfiberarmerad papp som håller undan fukt i ett halvt sekel. Vi sparar heller inte på läkt utan avnänder en kraftig sort som garanterar stora luftspalter och undviker att skräp samlas under takpannorna.

Plåttak

Plåttak, Bandtäckning och Profilplåt

Nu kan ditt hus få ett attraktivt yttre utan att du behöver överskrida budgeten. Tack vare sin styrka och hållbarhet är byggplåt idealiskt för tak, fasader och innerväggar. Plåt passar allt från stormarknader och industrifastigheter till djurstallar och verkstadsbyggnader. Och varför inte välja byggplåt som lättskött och slitstarkt tak eller fasadmaterial på villor och carportar.

Snöskottning

Snöskottning

Arga Takläggaren erbjuder ansvarsfull och säker bevakning och skottning av er bostadsrättsförenings eller företags tak. Våra skottare är alla takläggare och vet vikten av ett noggrant och varsamt skottningsarbete. Alla våra skottare är licensierade genom Skotta Säkert, branschens egna utbildningsprogram. Varje vår anlitas Arga Takläggaren för att reparera skadorna efter oseriösa skottares framfart. Sluter Ni avtal med Arga Takläggaren inför vintern slipper ni kostsamma reparationer i vår. Dessutom kommer Ni sova gott eftersom vi tar fullt ansvar för bevakning, avspärrning och skottning. Linquist Plåt garanterar att vår personal alltid anländer i tid och att istappar och snö avlägsnas utan att någon kommer till skada.

Eternittak

Eternit sanering och bortforsling

Asbest-cementskivan, eternit började användas för lite mer än 100 år sedan. Det var ett uppskattat material men under 70-talet märkte man att personer som arbetat med materialet fick ofta lungcancer eller besvär med andningen. Man var tvungen att sluta använda eternit för att förhindra fler dödsfall. Det blev också ett förbud mot andra än yrkesmän med specialkunskaper att riva och hantera eternit. Arga Takläggaren är licensierade eternittaks-specialister som följer Arbetsmiljölagen. Vi tar hand både rivning och deponi.

Papptak

Papptak

Arga Takläggaren renoverar ditt garagetak, bod eller industrilokal med noggranhet och omsorg. Vi använder bara den bästa takpappen för längsta hållbarhet och modståndskraft. Vi har certifikat för heta arbeten och sömsvetsning. Vi lägger shingel och ytpapp.

Vi gör också

image

Skorstenshuva också kallad omegahatt förlänger livet på din skortsen, då de effektivt håller undan fukt. Därmed hindrar det mögell och erosion. Vi utför en en mängd plåtarbeten som skyddar din fastighet år framöver

Omegahatt

image

Arga Takläggaren monterar vattenavrinningsystem och taksäkerhet. Vi hjälper dig att rensa och tvätta tak och rännor.

Vattenavrinningsystem